Boka tid

Käkkirurgi

Inom Oris Dental har vi tandläkare med specialist- och specialutbildning, som kan ta bort både visdomständer och andra tänder vid operation (käkkirurgi) – på ett säkert och smärtfritt sätt.

Tandköttsinflammation och tandköttssjukdomar

Parodontologibehandling är behandling av tandköttsinflammation och tandköttssjukdomar. Den utförs av tandhygienister, tandläkare och specialister i parodontologi.

Tandimplantat

Modern teknik gör det möjligt att ersätta saknade tänder med tandimplantat för att återställa ett naturligt leende och bra bettfunktion. För de flesta kommer förlust av tänder att ha en negativ inverkan på det dagliga livet och självkänslan. Nästan alla förlorade tänder kan ersättas med ett tandimplantat.

Tandprotes

tes, även kallat tandprotes, är en bra lösning när du saknar flera eller alla tänder i en käke. Våra specialister hjälper dig mer än gärna att få dina tal- och tuggfunktioner tillbaka till det normala.

Tillbakadraget tandkött

Tillbakadraget tandkött kan bero på olika orsaker såsom ålder, dålig munhygien eller att man borstar för hårt. Fler och fler människor upplever tillbakadraget tandkött. När tandköttet drar sig tillbaka är retraktionskirurgi en behandling som kan vända symtomen.

Sömnapné

Sömnapné är en sjukdom där man i sömnen får andningsstopp i över tio sekunder upp till flera gånger varje natt. Om du lider av sömnapné kan din hälsa påverkas negativt. Vid misstanke om sömnapné bör du undersökas av en specialist på sömnmedicin.

Snarkning – Snarkskena

Snarkning är relativt vanligt och vanligare bland män än bland kvinnor. Man kan också se att snarkningen ökar med stigande ålder och med ökande grad av övervikt. Lite snarkning har små konsekvenser för hälsan.

Tandbehandling med laser

Tandbehandling med laser blir allt mer utbredd och på Oris Dental använder vi nu laser i flera av våra behandlingar.

Tandbehandling under narkos

Sederin och bedövning är både ångestdämpande och användbara när det finns behov av annan smärtlindring än bara lokalbedövning. För personer med stark tandvårdsångest och för vissa större ingrepp kan det även vara aktuellt med narkos.